Jednou z činností, kterou firma rozšířila pole působnosti je štípané krbové dřevo. V současnosti štípeme dřevo tvrdé DB. Dřevo je volně sypané v kontejneru.

Velikost dle přání zákazníka

  • 25 cm
  • 33 cm
  • 50cm
  • 1 m štípané

 

Jednotky pro objemy dřeva a jejich přepočty:

  pevné dřevo
plnometr-pevný metr
plm], [pm]
složené dřevo
prostorový-rovnaný metr
[prm], [rm]
štěpkované (drcené) dřevo
sypný metr
[prms]
[plm], [pm] 1 1,43 2,43
[prm], [rm] 0,7 1 1,7
[prms] 0,41 0,59 1

 

[plm], [pm] = 1 m3 plné dřevní hmoty (plnometr, pevný metr)
[prm], [rm] = 1 m3 rovnaných polen, obsahuje 60-75% dřeva (prostorový metr)
[prms] = 1 m3 volně ložené nezhutněné štěpky (prostorový metr)