Obsah vody v palivovém dřevě má velký vliv na výhřevnost. V čerstvém stavu má dřevo asi 50% vlhkosti, správným skladováním lze docílit asi 10 až 20% vlhkosti. Přitom výhřevnost čerstvého dřeva je ve srovnání se suchým asi poloviční. Správné vysušení tedy má na výhřevnost nezanedbatelný vliv. Navlhlé dřevo rovněž uvolňuje velké množství dýmu, dehtu a produkuje málo plamenů. Způsobuje tak zanesení ohniště, znečištění žáruvzdorného skla Vašich kamen a ucpání komína.

Kamna jsou plná dehtu a jejich účinnost i životnost se takto výrazně sníží. Dřevo, které je naštípané a uložené tak, aby bylo na vzduchu a nepršelo na něj, nejlépe uschne! Z toho důvodu se pro uskladnění dřeva nehodí uzavřené místnosti jako například garáž nebo sklep. Naopak nejvhodnější je otevřený vzdušný přístřešek, který stojí u návětrné stěny domu, kam v ideálním případě alespoň na pár hodin dopadá sluneční svit. Ideální stav je, když nejnižší vrstva polen je asi 20 cm nad povrchem terénu, polena leží kůrou dolů, do dříví může proudit vzduch, nikoliv však déšť.

Námi dodávané  palivové dřevo má vlhkost 35% až 50%, proto jej doporučujeme vhodně skladovat a nakupovat s předstihem.

Máme pro Vás několik užitečných rad jak správně zacházet s palivovým dřevem

  • Topte výlučně přírodním, na vzduchu vysušeným dřívím v polenech nebo kusech s maximální 20% zbytkovou vlhkostí. Přilnutou kůru lze spalovat.
  • Palivové dřevo je nejlépe porážet od prosince do února a okamžitě naštípat, ještě před uskladněním. Tak se vysoušení dřeva podstatně urychlí.
  • Palivové dříví se má před použitím minimálně 1 rok skladovat na vzduchu, chráněné před deštěm a vlhkostí. Pak se spaluje s minimálním množstvím škodlivin při vysoké výhřevnosti. Palivové dříví se skladuje nejlépe pod převislou střechou nebo ve vzdušném dřevníku. Nejlépe je ukládat na sebe vrstvy polen křížem.
  • Čerstvě poražené dřevo nepatří do sklepa. Tam se nemůže vysušit, spíše provlhne. Jen úplně vysušené dřevo se může skladovat v dobře větraném sklepě. Palivové dřevo se nikdy nesmí balit do plastikových fólií. Dřevo potřebuje k vysušení vítr a vzduch.
  • Jak bezpečně zjistit, že palivové dříví je suché? speciálním přístrojem na stanovení vlhkosti, kdy do dřeva se zatluče elektroda, nastaví se druh dřeva a přístroj ukáže přesně zbytkovou vlhkost. Dost spolehlivým (avšak ne příliš příjemným) kritériem pro posouzení vlhkosti, zvláště u jehličnanů, je schopnost zapíchnutí třísky. pokud se vám tříska zapíchne do ruky, má dřevo vlhkost nižší než 20%. Vlhkost se také dá přibližně odhadnout pohmatem, dřevo s vlhkostí nad 30% chladí.
  • Vždy přesně dodržujte návod k obsluze a používejte jen výrobcem povolené druhy paliva. Nepoužívejte dřevo syrové a dřevěný odpad, může dojít až k požáru v kouřovém průduchu.